Porto de Bares

Trátase da vila máis ao norte da Península Ibérica. Destaca polo seu coido fenicio.

Bares é unha tranquila vila do concello de Mañón. Conta cunha praia de fina area e un coido utilizado para atraer e capturar baleas.