Restaurantes

Para repoñer folgos, poderás facelo nas propias hospedaxes con opción a restaurante, como hoteis e casas rurais ou ben en establecementos específicos nos que degustar, igualmente, a gastronomía local. Aproveita a ocasión para coñecer os produtos de tempada, tanto da pesca de baixura e do marisqueo, como da horta e o agro. Aquí tes unha selección de servizos de hostalería que impregnan sabor a esta comarca.